جاسازی بمب در کتاب

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

جاسازی بمب برای منفجرکردن حرم کاظمین +عکس


این حادثه پس از نماز ظهر رخ داد. آن زن زائر نما بازداشت و به نیروهای امنیتی تحویل داده شد. نیروهای خنثی کننده بمب نیز فورا به…