حامد کمیلی

2مطلب موجود می باشد.
حامد کمیلی: ایران را ترک نخواهم کرد
سينما - تلويزيون

حامد کمیلی: ایران را ترک نخواهم کرد


حامد کمیلی این روزها روزهای پرحاشیه ای را می گذراند و با انتشار خبر مهاجرتش از ایران حسابی مورد توجه قرار گرفته است، حامد در مصاحبه ای…

سينما - تلويزيون

حامد کمیلی برای همیشه ایران را ترک کرد!!


این خبری است که سینمای ایران در شوکی جدی فرو خواهد برد، حامد کمیلی بازیگر خوش چهره و با آتیه کشورمان تا ساعاتی دیگر تهران را برای…