حامد کمیلی در کنار کودکان سرطانی

1مطلب موجود می باشد.
هنرمندان

حامد کمیلی و عیادت از کودکان سرطانی +تصاویر


عکس های جدید حامد کمیلی را مشاهده می کنید که در عملی خیرخواهانه به عیادت کودکان سرطانی رفته است.