حبس ابد

1مطلب موجود می باشد.
جالب و خواندني

حبس ابد برای کشیش ۷۸ زنه+ تصاویر


به گزارش شفاف به نقل از روزنامه گاردین نوشت: جف ۵۵ ساله که در طول برگزاری دادگاهش به تعدی از قوانین انسانی محکوم شد، به دلیل تبلیغ…