خاتمی در بیمارستان

1مطلب موجود می باشد.
سید محمد خاتمی راهی بیمارستان شد
عمومی و سیاسی

سید محمد خاتمی راهی بیمارستان شد


محرمانه آنلاین نوشت: سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی در محل کار خود دچار سرگیجه شده و برای درمان به یکی…