خاطرات کودکی مایلی کهن

1مطلب موجود می باشد.
مایلی کهن وقتی که بلیط سینما می فروخت!
ورزشي

مایلی کهن وقتی که بلیط سینما می فروخت!


سرمربی اسبق تیم ملی هنوز روزهای نوجوانی اش که با سختی فراوان خرج تحصیل خود را فراهم می کرد از یاد نبرده است. به گزارش«24»، محمد مایلی…