خطای چشم در تشخیص رنگ

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

۲ خطای دید جالب و دیدنی + عکس


به نظر شما در تصویر زیر, رنگ قسمت بالایی و پایینی چه تفاوتی با هم دارد؟ اشتباه نکنید, رنگ هر دو قسمت یکی است! برای اطمینان یک…