خلیج فقط فارس

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

شاهکارجدید ایرانیان برای پاسداری ازخلیج فارس


افکار نیوز – چندی پیش سایت مترجم گوگل، عبارت خلیج فارس را تنها با کلمه gulf ترجمه می کرد که باهمت هموطنان عزیز، هم اکنون به درستی…