خیانت زن پادشاهی در آفریقای جنوبی

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

حبس ملکه به خاطر روابط نامشروع +عکس


دیلی میل: مسواتی سوم پادشاه ایالت سوازیلاند در کشور آفریقای جنوبی است که او ۱۳ همسر دارد. نوتاندو دیوبی همسر دوازدهم وی دو روز پیش طی گفت…