رسول جعفریان

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

“در وضعیتی مشابه پایان دورهٔ صفویه به سر می‌بریم”


شفقنا نوشت: استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران که معتقد است ایران هنوز وارد دنیای بعد از دنیای قدیم نشده است و هنوز قرن ۵ و ۶ را…