زنان و مردان برهنه در گینه نو

1مطلب موجود می باشد.
جالب و خواندني

مردان و زنان در این قبیله برهنه هستند


قبیله کومبای در یکی از استانهای اندونزیایی کشور پاپوا گینه نو واقع است.  شهرت مردم این قبیله بخاطر زندگی بسیار اولیه آنها درخانه‌های درختی است که گاهی…