سازمان ملل متحد

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

عکس: هدیه احمدی نژاد به بان کی مون


محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران با “بان کی مون “دبیرکل سازمان ملل متحد در محل این سازمان در شهر نیویورک دیدار و گفتگو کرد. وی در…