ستاد استهلال

1مطلب موجود می باشد.
چهارشنبه عید فطر است
عمومی و سیاسی

چهارشنبه عید فطر است


فارس: ‌سیدمحسن قاضی میرسعید عضو کمیته علمی ستاد استهلال اظهار داشت: هلال ماه، غروب امروز دوشنبه در کل دنیا فقط در آمریکای جنوبی با چشم غیرمسلح دیده…