سران ایران در کنار رهبر کره شمالی

1مطلب موجود می باشد.
مشاهير

عکس خانوادگی رفسنجانی در کنار رهبر کره شمالی


آیت الله هاشمی به همراه خانواده خود در جریان سفر به کره شمالی در کنار ” کیم ایل سونگ ” رهبر وقت کره و پدر بزرگ رهبر…