سردار آزمون در میلان

1مطلب موجود می باشد.
ورزشي

سردار آزمون جانشین کاکا در میلان؟!


هرچند ‌هنوز لیگ‌های معتبر اروپایی به پایان خود نزدیک نشده‌اند و کمتر از یک ماه دیگر تا پایان‌ آن‌ها فرصت باقی‌ است، رقابت شدیدی میان آرسنال و…