سونامی ژاپن

1مطلب موجود می باشد.
عکس: ناکازاکی بعد از بمب اتمی و ناکازاکی بعد ازسونامی
جالب و ديدني

عکس: ناکازاکی بعد از بمب اتمی و ناکازاکی بعد ازسونامی


ناکازاکی ۱۹۴۵- بعد از اصابت بمب اتمی(سازه ای در هر دو تصویر وجود که بعد از حادثه سالم مانده است) ناکازاکی ۲۰۱۱- بعد از زلزله و سونامی