سيد حسن خميني

1مطلب موجود می باشد.
اقدام تعجب‌برانگیز صدا و سیما !
عمومی و سیاسی

اقدام تعجب‌برانگیز صدا و سیما !


سفیر نوشت: صدا و سیما در اقدامی تعجب‌برانگیز از پخش سخنان یادگار امام راحل خودداری کرد. طبق سنت‌های سال‌های اخیر در روز ۱۴ خرداد، سیدحسن خمینی به…