شهر دقیانوس

1مطلب موجود می باشد.
سينما - تلويزيون

اعتراض برخی مخاطبان دزفولی به سریال«شوق پرواز»


پس از اعتراض برخی از هموطنان جیرفتی به پخش سریال «شهر دقیانوس» این بار نوبت برخی از هموطنان دزفولی بود که نسبت به برخی از قسمت های…