شوهر سوم گوگوش

1مطلب موجود می باشد.
هنرمندان

اکبر عبدی و گوگوش کنار هم در سال ۱۳۶۰+عکس


همایون مصداقی(شوهر سوم گوگوش )، گوگوش، اکبر عبدی – سال ۱۳۶۰