شیعه شدن بازیکن تیم ملی سوئیس

1مطلب موجود می باشد.
مذهبی

شیعه شدن فوتبالیست ملی پوش اروپایی


فیلیپ سندروس عضو تیم ملی سوییس و بازیکن تیم فولام انگلستان که سابقه بازی در آرسنال را نیز دارد با حضور در مرکز اسلامی منچستر به دین…