عذرخواهی مرد از همسرش در خیابان

1مطلب موجود می باشد.
خانواده - ازدواج

نصب بیلبورد برای عذرخواهی شوهر از زن +عکس


یک مرد در شهر ” کاهرامان ماراش ” ترکیه با نصب یک بیلبورد بزرگ در شهر از همسرش عذرخواهی کرد. به گزارش عصر ایران در این بیلبورد…