علی پروین

4مطلب موجود می باشد.
ورزشکاران

عکس: فوتبال دستی علی پروین با …


این عکس قدیمی مربوط به زمانی است که علی پروین با حضور در میان کودکان بی سرپرست، با بعضی از آنها به بازی پرداخت

ورزشکاران

گریه رویانیان در هیئت علی پروین+عکس


ورزشي

عکس/علی‌پروین و رویانیان درآشپزخانه هیئت


۱۱ آذر ۱۳۹۰

علی پروین «محمدرضا شریفی‌نیا» را تهدید کرد
ورزشي

علی پروین «محمدرضا شریفی‌نیا» را تهدید کرد


علی پروین تهدید کرده که اگر آنها مستند وی را چه در قالب سی دی و چه در قالب بردن روی پرده سینما به فروش برسانند و…