عملیات مرصاد

1مطلب موجود می باشد.
خاطره عجیب ابراهیم حاتمی کیا از جنگ با منافقین
سينما - تلويزيون

خاطره عجیب ابراهیم حاتمی کیا از جنگ با منافقین


  همشهری در خاطره ای از ابراهیم حاتمی کیا نوشت: داشت درست می آمد به طرف من. پایینِ جایی که من بودم یک جاده بود. چشم گرداندم…