عموی سوباسا

1مطلب موجود می باشد.
حقیقتی تلخ در مورد کارتون فوتبالیست ها
سينما - تلويزيون

حقیقتی تلخ در مورد کارتون فوتبالیست ها


یک عمر من فکر میکردم این مرتیکه عموی سوباسا بودهبعدش سوال میشد برام چرا هر وقت پدرش میره سفر این پیداش میشه یا هر وقت پدرش میومد…