عوامل سریال اینترنتی

1مطلب موجود می باشد.
سينما - تلويزيون

اولین سریال اینترنتی ایرانی را رایگان دانلود کنید!


نخستین سریال اینترنتی ایران با عنوان “نفوذ” و با موضوع “جوانان و فضای مجازی” از آبان ۹۱ بر روی اینترنت قرار گرفت. فصل نخست این سریال در…