عکس از یک زایمان طبیعی

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

لحظه به لحظه یک زایمان طبیعی+عکس


عقرب قبل از زایمان پشت عقرب شکافته می‌شود تا بچه‌ها از آن خارج شوند روز دوم هم بچه ها در حال خارج شدن هستند روز سوم هم…