عکس افشین قطبی در قنداق

1مطلب موجود می باشد.
افشین قطبی در قنداق / عکس
ورزشکاران

افشین قطبی در قنداق / عکس


این عکس برای زمانی است که افشین قطبی تازه به دنیا آمده بود.این عکس را خانوم مهری علیشاهی(مادر افشین قطبی)در اختیار خبرآنلاین قرار داده است.