عکس اولین وب سایت در اینترنت

1مطلب موجود می باشد.
نخستین وب سایت چه شکلی بوده است؟
فن آوری اطلاعات

نخستین وب سایت چه شکلی بوده است؟


‏ شما احتمالا ساعت ها در هفته به گشت و گذار در وب می پردازید. اما آیا تا به حال نخستین وب سایتی که ساخته شده را…