عکس شجریان در جوانی

2مطلب موجود می باشد.
هنرمندان

عکس/محمدرضاشجریان ‌درمسابقات ‌والیبال


محمد رضا شجریان مشهد سال ۱۳۴۴ مسابقات والیبال منبع فیس بوک شجریانیها

هنرمندان

عکس: محمدرضا شجریان در جوانی