عکس شجریان در مسابقه والیبال

1مطلب موجود می باشد.
هنرمندان

عکس/محمدرضاشجریان ‌درمسابقات ‌والیبال


محمد رضا شجریان مشهد سال ۱۳۴۴ مسابقات والیبال منبع فیس بوک شجریانیها