قدیمی ترین تابلوی عاشورا

1مطلب موجود می باشد.
مذهبی

عکس: قدیمی ترین تابلوی واقعه عاشورا


به گزارش شیعه آنلاین، واقعه عاشورا که «واقعه طف» نام دارد، دهم محرم الحرام سال ۶۱ هجری قمری رخ داد. عکس زیر، قدیمی ترین تابلوی موجود است…