قطبي در سونامي ژاپن

1مطلب موجود می باشد.
ورزشي

اولین گفتگوی افشین قطبی بعد از ترک ایران و پاسخ به انتقادات


موهایش کمی سفیدتر شده؛ اما لبخندش را هنوز بر لب دارد. هنوز همان طور حرف می‌زند که در ایران حرف می‌زد. سه سال کار در ایران و…