قطع برنامه نود

1مطلب موجود می باشد.
اتفاق عجیب: دیشب برنامه نود بدون خداحافظی قطع شد!
سينما - تلويزيون

اتفاق عجیب: دیشب برنامه نود بدون خداحافظی قطع شد!


مثل اینکه اتفاقات عجیب و غریب در برنامه نود قرار نیست تموم شدنی باشه. دیشب یه اتفاق خیلی عجیب و قابل تأمل افتاد که همه رو شوکه…