لیلی مظاهری

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

تجاوز یک زن به مرد در صدای امریکا + سند و تصویر


بنابر اسناد دادگاه ویرجینیا، (کیانوش سنجری)یکی از کارمندان قراردادی بخش فارسی صدای آمریکا طی شکوائیه ای تسلیمی به یکی از دادگاه های حوزه واشنگتن مدعی شده است…