مجری حشیشی تلویزیون

1مطلب موجود می باشد.
سينما - تلويزيون

مجری سیگاری و حشیشی تلویزیون ایران+ عکس


اولین دود تریاک را که زدم حدود نیم متر از زمین فاصله گرفتم.آن موقع نمی‌فهمیدم چه بلایی سر خودم می‌آورم،آن لحظه خیلی لذت داشت ولی اگر می‌دانستم…