مدل جدید گدایی

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

عکس: مدل جدید گدایی


نه می تونم حرف بزنم نه می تونم راه برم بدون دندون! بدون شغل با پوشک کثیف! خدا رحم کنه