مردی که به دخترانش تجاوز می کرد

1مطلب موجود می باشد.
ماجرای تکان دهنده مرد افغانی که به دخترانش تجاوز می‌کرد
حوادث

ماجرای تکان دهنده مرد افغانی که به دخترانش تجاوز می‌کرد


روزنامه شرق: پس از قتل مرد افغان و بازداشت قاتل او، دختران افغان که به‌عنوان اولیای دم در دادگاه حاضر شده‌ بودند، مدعی شدند سال‌های طولانی مورد…