مقابله با شیعیان

1مطلب موجود می باشد.
عمومی و سیاسی

فعالیت حزب‌الله علیه اسرائیل حرام است!


ادیان نیوز: همه دانشمندان مسلمان در عربستان معتقدند که شیعیان مسلمان نیستند و بنابر فتوای شیخ بزرگ ابن تیمیه، روافض را باید با سلاح از بین برد….