مورچه های رنگارنگ

1مطلب موجود می باشد.
تصاویر/ آزمایشی‌شگفت‌انگیز ازمورچه‌گان
جالب و ديدني

تصاویر/ آزمایشی‌شگفت‌انگیز ازمورچه‌گان


“محمد بابو” محقق هندی، با خوراندن شربت‌های رنگی به تعدادی مورچه، تصاویر منحصر به فردی را به ثبت رساند. ۱۶ مرداد ۱۳۹۰