نامه به رزمنده ها

1مطلب موجود می باشد.
جالب و خواندني

نامه یک پیرزن ایرانی به … + عکس


  متن نامه:«فرزند قهرمانم! من که پیرزنی هستم ضعیف و نمی توانم در کنار شما فرزندان دلیر اسلام، بر علیه دشمنان قرآن بجنگم، این جوراب را برایت…