نشانه فارس بودن خلیج جنوب ایران

1مطلب موجود می باشد.
جالب و ديدني

خلیج فارس برسنگ قبر سربازآمریکایی /عکس


بدون شک در آرشیو ملی آمریکا این روزها می‌توان اسناد فراوانی را یافت که در آنها نام خلیج فارس به طور شفاف قید شده است. سنگ قبر…