واکنش محمد خاتمی درمورد حمله به ایران

1مطلب موجود می باشد.
واکنش سیدمحمد خاتمی به تهدیدات خارجی
عمومی و سیاسی

واکنش سیدمحمد خاتمی به تهدیدات خارجی


سید محمد خاتمی تأکید کرد: بنده به صراحت بگویم اگر روزی و روزگاری خارجی بخواهد بیاید و دخالتی انجام ‏بدهد اصلاح طلب و غیراصلاح طلب با آن…