ولایت فقیه از نظر مطهری

1مطلب موجود می باشد.
نامه علی مطهری به وزارت کشور
عمومی و سیاسی

نامه علی مطهری به وزارت کشور


علی مطهری با انتشار نامه​ای خطاب به وزارت کشور به ادله رد صلاحیت خود مبنی بر التزام نداشتن به اسلام و عدم وفاداری به اصل ولایت مطلقه…