پدر ایرانی

1مطلب موجود می باشد.
۴ ساله که بودم فکر می کردم پدرم…
جالب و خواندني

۴ ساله که بودم فکر می کردم پدرم…


  ۴ ساله که بودم فکر می کردم پدرم هر کاری رو می تونه انجام بده . ۵ ساله که بودم فکر می کردم پدرم خیلی چیزها…