پرتاب کفش به احمدی نژاد

1مطلب موجود می باشد.
پرتاب کفش به احمدی نژاد حین سخنرانی در ساری
عمومی و سیاسی

پرتاب کفش به احمدی نژاد حین سخنرانی در ساری


محمود احمدی نژاد رییس جمهور که صبح روز دوشنبه برای افتتاح چند طرح مسکن مهر و سخنرانی در مراسم سالگرد درگذشت مرحوم کردان به ساری سفر کرده…