پرسشنامه رایگان

2مطلب موجود می باشد.
پرسشنامه

دانلود پرسشنامه استاندارد تعلل ورزی


پرسشنامه تعلل ورزی توسط شوارتز و دیهل ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه است با یک مقیاس لیکرت چهار درجه­ ای (در همه موارد درست…

پرسشنامه

دانلود پرسشنامه انگیزش هرمنس


پرسشنامه انگیزه پیشرفت (A.M.T) هرمنس، یکی از رایج ترین پرسشنامه های مداد و کاغذی برای سنجش نیاز به پیشرفت است. هرمنس (۱۹۷۷) برمبنای دانش نظری و تجربی…