کریستیانو رونالدو

2مطلب موجود می باشد.
ورزشکاران

کریستیانو رونالدو در کنار خواهرش + تصاویر


در تصاویر زیر، ستاره فوتبال جهان را در کنار خواهرش مشاهده می کنید.  

ورزشي

ویلای شخصی کریس رونالدو در مادرید+تصاویر