کنترل مردان به وسیله فیس بوک

1مطلب موجود می باشد.
مراقب باشید، شاید کسی که با نام مستعار در فیس بوک شما درخواست دوستی داده، همسرتان باشد!
خانواده - ازدواج

مراقب باشید، شاید کسی که با نام مستعار در فیس بوک شما درخواست دوستی داده، همسرتان باشد!


با توجه به افزایش گرایش مردان سعودی به استفاده از تکنولوژی‌های روز، زنان نیز بیکار نبوده و با استفاده از جدیدترین ابزار جاسوسی، همسران خود را کنترل…